Ortopedi ve Travmatoloji


Ortopedi ve travmatoloji bölümü, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, hastanemizde bulunan diğer bütün bölümlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bölümde sıklıkla karşılaşılan ortopedik hastalıkların yanı sıra özellikle ülkemizde kırık ve çıkıklara ve onların geç sonuçlarına bağlı ortaya çıkan yapısal bozukluklara tedavi hizmetleri verilmektedir. Ortopedi ve travmatoloji, son yıllarda teknoloji ve bilimsel ilerlemelerin ışığında belki de en hızlı ilerleyen, değişen hatta kapsamı genişleyen daldır.

Spor travmatolojisi, Diz cerrahisi ve artroskopik cerrahi, Artroplasti cerrahisi (eklem protezleri), Boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri, Çocuk ortopedi ve travmatolojisi, El cerrahisi ve mikrocerrahi, Omuz ve dirsek cerrahisi, Ortopedik onkoloji, Ayak ve ayak bileği cerrahisi alt dallarına ayrılan ortopedi ve travmatoloji bölümü kapsamı giderek genişleyen bir daldır.

ARTROSKOPİK CERRAHİ

Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde;  Artroskopik Cerrahi alanında, profesyonel sporculardan ev hanımlarına kadar geniş bir yelpazede; diz - omuz - el ve ayak bileği artroskopileri (artroskopik ön çapraz bağ, artroskopik omuz çıkığı vs.) bağ-kıkırdak menisküs-tendon operasyonları, mozaikplasti tekniği ile kalça, diz ve ayak bileği kıkırdak lezyonları operasyonları, kıkırdak nakilleri, başarı ile uygulamaktadır. Artroskopi ameliyatları sadece küçük birkaç cilt kesisi ile yapılabilmekte ve ufak ağrı ile atlatılabilmektedir. Bu sebeple açık ameliyata nazaran daha hızlı bir iyileşme ve hasta konforu sağlamaktadır.

BOY UZATMA VE BACAK EŞİTSİZLİKLERİ

Bu alanda uygulanan İlizarov yöntemi ile pek çok kişi çarpık bacaklardan, boy kısalığından, hatta topallamaktan kurtulabilmektedir.  İlizarov Yöntemi, kemiklerin ince teller ve çemberlerle tespit edildiği menteşeler ve çubuklar yardımı ile kemik parçalarına kontrollü hareket verebilen bir sistemdir.

Kapalı ve açık kırıklarda, kaynamayan kırıklarda, kemik uzatma tedavisinde (boy uzatma, çocuk felci sekeli, travma sonrası, enfeksiyon sonrası büyüme kıkırdağının erken kapanmasına bağlı kısalıklar ve  bacak boyu eşitsizliklerinde), kol ve bacak eğriliklerinin düzeltilmesinde, kemik kayıplarında (genellikle tümör, travma ya da enfeksiyon sonrası oluşur), tedavi görmemiş gelişimsel kalça çıkığının tedavisinde, ayak hastalıklarında, kemik enfeksiyonlarında, eklem hareket kısıtlılıklarında, metabolik hastalıklarda, kemik yapısal bozukluklarında kullanılan ilizarov yöntemi hastanemizde de başarıyla uygulanabilmektedir.

ÇOCUK ORTOPEDİSİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ

Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Ortopedisi ve Travmatoloji Bölümü, Türkiyede ender rastlanan merkezlerden biridir. 16 yaş altı çocukların; yürüme bozuklukları, ayak sorunları, doğuştan deformiteler, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi bu konularda deneyimli ortopedistlerimiz tarafından yapılmaktadır.

EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ

Mikrocerrahi teknik  sayesinde  çıplak gözle zor görülebilen iğne ve iplikler kullanılarak çapı 1mmden daha küçük  damar ve sinirler ameliyat edilebilmektedir. Böylece; kopan el, kol, ayak, bacak gibi organlar yerine takılabilmekte ve çok ince sinir liflerinin onarılması ile yerine takılan uzvun hissetmesi ve yeniden hareket etmesi sağlanabilmektedir. Akut yumuşak doku travmaları  (damar, tendon ve sinir kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları ve amputasyonlar), el ve el bilek ağrıları, tetik parmak, sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, ganglion kistleri gibi sorunlarınızın en iyi şekilde değerlendirilmesi, tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

TRAVMA

Çok sık karşılaşılan yaralanmalarda hızlı ve iyi sonuç, ancak modern ve etkili tedavi yöntemleri ile mümkündür. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

Fonksiyonel tespit tekniği:

Ameliyat gerektirmeyen durumlarda klasik sert ve uzun alçılama yerine; daha kısa, yarı sert, erken yük vermeye ve adale fonksiyonuna izin veren yeni bir alçılama tekniğidir. Burada kullanılan alçılar; kaşıntı, alerji yapmamakta, kolayca banyo hatta deniz-havuza girme olanağı da tanımaktadır.

Kapalı intramedüller çivileme teknikleri:

Bacak ve kollardaki uzun kemiklerin kırıklarının (basit-parçalı) ve kalça kırıklarının büyük bölümünde uygulanan, kırık hattı açılmadan, 2-3 cmlik kesilerden yapılan ve kırık iyileşme süresini kısaltan tekniklerdir.

Kemik erimesine bağlı omurga kırıkları:

Günümüzde bu tür kırıklar mini invaziv yöntemle yapılan yaklaşık 1 saat süren ameliyatlarla yapılabilmekte ve hasta ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp, yürüyebilmektedir.

Koksiks (kuyruk sokumu) kırıkları:

Kalça üzerine düşmeler ya da doğrudan darbe sonucu oluşan bu tür omurga kırıklarında uygulanan tedavi, oturma simidi kullanma ve ilaç tedavisidir. Fakat bu yöntemlerle kaynamayan ve ağrısı geçmeyen hastalar için uygulanan ameliyat yöntemi oldukça konforludur. Hasta ameliyattan çıkar çıkmaz ayağa kalkabilmekte ve kuyruk sokumu ağrıları tamamen sona ermektedir.

Artroskopik yardımla yapılan küçük müdahaleli operasyonlar:

Eklem içi kırıkların bir kısmında, eklem açılmadan kırıkların tespitini sağlayan; bu sayede ameliyat sonrası oluşabilecek eklem sertliği olasılığını azaltan, fizik tedavi ve tam fonksiyona ulaşma zamanını kısaltan tekniklerdir.

Protez cerrahisi:

Yaşlıların kalça ve omuz kırık çeşitlerinden daha büyük kısmına uygulama şansı veren, yeni protez tasarımları ile ameliyatın ertesi günü yürüme olanağı sağlayan uygulamalardır.

Radikal büyük cerrahiler:

Gelişen tespit materyalleri ve cerrahi teknikler;leğen kemiği(pelvis)büyük kırıkları, büyük eklemlerdeki parçalı kırıklar gibi geçmişte tedavi olanağı sınırlı olan durumlarda başarılı sonuçlar alınması olanağı getirmiştir.