Organ Nakli Ünitesi


Dünyada ve Türkiye` de her yıl binlerce insan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmekte ve hayatta kaldıkları süre içinde de yaşamlarını diyalize bağlı olarak sürdürmektedir. Tahmin edildiğinden çok daha büyük bir sorun olan kronik böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi ise organ naklidir.
Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine; canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesi "organ nakli" olarak tanımlanmaktadır.
Günümüz bilgi ve teknolojileri ile yapılabilen organ nakli operasyonları ile her gün pek çok hastaya sağlıklı organlar nakledilmekte ve hastaların sağlıklı bireyler olmaları ve hayata dönmeleri sağlanmaktadır.

Organ Nakli Yapılacak Sağlık Kurumunun Önemi

Organ nakli ameliyatları, son derece önemli ve hassas operasyonlardır. Bu sebeple ameliyatların gerekli modern teknolojiyle donatılmış hastanelerde, konusunda uzman doktorlar ve deneyimli sağlık ekipleri tarafından yapılması son derece önemlidir. Bir hastanede organ nakli operasyonlarının yapılabilmesi için; laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, yatan hasta katları gibi alanlarda yeterli sağlık hizmetinin bölümler arası işbirliği ile sorunsuz bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Hastanemizde Böbrek Nakli

Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi`nde; Türk Böbrek Vakfı çatısı altında ve Memorial Sağlık Grubu`nun organ nakli ekibi ile birlikte çalışılmakta ve önemli başarılara imza atılmaktadır. Günümüz tıbbi gelişmeleri ışığında yapılan laparoskopik böbrek nakilleri ile hastalar açık operasyonlara oranla daha güvenli ve risksiz bir şekilde ameliyat olabilmekte ve kısa sürede günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir.

Kadavradan Böbrek Nakilleri

Böbrek nakli ameliyatları, kadavradan ve canlıdan yapılabilmektedir. Hayattayken organlarını bağışlayan veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra aileleri tarafından organları bağışlanarak kadavradan yapılan böbrek nakilleri için tüm dünyada binlerce kronik böbrek yetmezliği hastası Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi önderliğinde sırada beklemektedir. 30/01/2011 tarih ve 950 sayılı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi e göre; her organ ve doku için dağıtım ilkeleri belirlenmiştir. Sadece 18 yaş altı beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışlanan organların paylaşımı, yine aynı yaş grubu çocuk hastalar için yapılmaktadır. 18 yaş üstü bekleyen hastalar ise; öncelikle aciliyet durumlarına daha sonra bağışlanan organa olan doku uyumlarına, organ yetmezliğine girme ve listede bekleme sürelerine göre sıralanmaktadır.

Ülkemizde Organ Bağışı ve Organ Nakli

Dünyada yapılan böbrek nakilleri çoğunlukla kadavradan yapılmaktayken, ülkemizde ise bunun tersine yapılan nakillerin sadece % 20-30`unu kadavradan nakiller oluşturmaktadır. Organ nakli operasyonlarının sayısının artması ilk aşamada kadavradan organ nakillerin sayısının artmasına bağlıdır. Canlı verici nakilleri, kadavra nakillerine oranla daha iyi sonuç vermekle birlikte; kadavra nakilleri canlı verici şansı olmayan hastalar için umut kaynağı olmaktadır. Organ bağışı konusunda ülkemizde yol katedilmiş olunsa da bu konuda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Toplumumuzda organ bağışının istenilen sayıda olmamasının sebepleri arasında; sağlıklı bireylerin yeterli duyarlılıkta olmaması, bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış inanışlar önemli rol oynamaktadır. Günümüzde devlet hastaneleri, organ nakli operasyonları gerçekleştirebilen bazı büyük özel hastaneler, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, sağlık müdürlükleri, organ nakli yapan merkezler, konu ile ilgili çalışma yürüten dernek ve vakıflar gibi kuruluşlarda organ bağışı yapılabilmektedir. Bu mercilere başvuran herkese ortalama beş dakikada organ bağış kartı verilmekte ve sistem gereğince bağışlanan organlar TC. Sağlık Bakanlığının Bölge Koordinasyon Merkezi`ne (BKM) ve oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezi`ne (UKM) bildirilmektedir.

Canlı Vericiden Böbrek Nakilleri

Böbrek hastalarının diğer şansı olan canlı vericiden sağlıklı böbreğin alınmasını takiben yapılacak olan nakil operasyonlarıdır. Canlı verici vasıtası ile yapılacak operasyonlarda öncelikle, gönüllü olarak yakınına yardım etmek isteyen vericinin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve operasyon sonrasında problem yaşamayacak olması önemlidir. Vericinin muayene sonrası sağlık durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi saptanmadığı takdirde üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografisi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilir. Tüm bu tetkikler sonucunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek hiç bir problemi bulunmadığı durumda canlı böbrek nakli uygulanabilir.