Ortopedi ve Travmatoloji

Uzuv Kopmalarinda El Cerrahisi Yaşama Daha Sıkı Tutunmanizi Sağliyor


Eller hayatımızın doğal akışında, günlük rutin işlerimizi yapmamızı sağlayan ve üretkenliğimize büyük katkısı olan en önemli organlarımızdandır. Ancak çeşitli kazalar sonucunda yaralanabilmekte ya da bazı hastalıkların seyri sırasında zarar görebilmektedirler. Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte el cerrahisinde kullanılan yeni teknikler hasta konforunu önemli ölçüde artırmaktadır. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Alp, el cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Mikrocerrahi ameliyat başarısını artırıyor

El cerrahisi, vücudumuzun uzuv yaralanmalarında uygulanan cerrahi bir tekniktir. Başta travma ve çeşitli kazalara bağlı olarak meydana gelen el yaralanmalarının tedavisi olmak üzere hem üst uzuv bölgesini (elden boyuna kadar) hem de alt uzuv bölgesini (bacak-ayak) ilgilendiren pek çok problem el mikrocerrahi ameliyatlarının kapsamına girmektedir.

Mikrocerrahi, el cerrahisinde en sık kullanılan cerrahi teknik olup, operasyon mikroskopu veya “loup” adı verilen özel yardımcı cihazlarla ameliyat sahasının büyütülmesine yardımcı olarak çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük damar, sinir ve liflerin tamirine imkan tanımaktadır. Bu sayede normalde çıplak gözle zor görülebilen ince ve küçük yapılardaki problemlerin cerrahi olarak hassas tedavisi mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi yöntemleri ile; iş, trafik ve ev kazaları sonucu ortaya çıkan kısmen ya da tamamen kopmuş uzuvların dikilmesi işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir

Donanımlı merkez ve deneyimli doktor seçimi çok önemli

Günlük yaşamda hızla artış gösteren iş kazaları, trafik kazaları, cam kesisi, düşmeler ve benzeri kazalar sonucu kısmen ya da tamamen kopmuş uzuvların dikilmesi işlemi mikrocerrahi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Tam donanımlı bir merkezde konusunda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda başarı oranları daha yüksektir. El cerrahisinde hastalara, sadece tedavi edici hizmetler vermekle kalmayıp, bunun yanında koruyucu sağlık hizmetleri de sunulmalıdır. İşyeri ve işçi sağlığına yönelik danışmanlık hizmeti ve eğitim çalışmaları da son derece önemlidir.

El cerrahisinde modern yöntemler sayesinde tedavisi başarı ile gerçekleştirilen rahatsızlıklar

 • Tendon, lif, kas yaralanmaları
 • Damar ve sinir yaralanmaları
 • Kemik kırıkları, çatlakları
 • Eklem çıkıkları, kırıklı-çıkıklar
 • Eski kırığın yanlış kaynaması, kaynamaması
 • Sinir sıkışması (Uyuşma ve güçsüzlük)
 • Tetik parmak (Harekette kısıtlılık ve takılma)
 • Tümöral kitle ve kistler
 • Doğuştan hareket ve şekil bozukluğu (Parmak yapışıklığı, fazla parmak)
 • Romatizmal hastalıklara bağlı hareket ve şekil bozukluğu
 • Felç sonrası kalan hareket ve şekil bozukluğu
 • Yanık sonrası kalan hareket ve şekil bozukluğu (sertlik ve gerginlikler)
 • Tendon, lif, kas problemlerine bağlı ağrılar
 • Spor yaralanmaları, sakatlıkları
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı akut ve kronik problemler

El, kol, parmak yaralanmalarında, özellikle kopmalarda erken dönemde ucuca dikme çok önemlidir. Hareket ve fonksiyon kaybı kalmaması için adeta zamanla yarışılır. Gecikmiş tedavilerde rekonstrüksiyon denen daha zor teknikler uygulanmak zorunda kalınır ki her zaman iyi sonuçlar elde edilemeyebilir. Bazen sinir ve tendon hasarlarında başka bölgeden sinir ve tendon nakli gerekebilir.

Günümüzde işyerlerinde yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle sinir bası ve sıkışmaları ile sık karşılaşılmaktadır. Sinir sıkışmalarında genellikle elde uyuşma, ağrı ve güçsüzlük görülür. Sinir sıkışmalarının en sık görülen formu "Karpal tünel sendromu”dur. Sinir sıkışmalarının erken ve geç dönem tedavileri yine el cerrahisi bölümünün ilgi alanına girmektedir.

Sağlık kuruluşlarının el ve mikrocerrahi ünitelerinde kesilmiş, ezilmiş, sıkışmış, yarı veya tam kopmuş parmak, el, kol ve bacak operasyonlarının haftada 7 gün 24 saat yapılabilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda işyerinde ergonomi, işyeri ve işçi sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilebilmesi de önemlidir.