Nöroloji

Ülkemizin Önemli Sağlık Sorunlarından Biri: İnme

Ülkemizde toplum giderek yaşlanmakta, beklenen ortalama ömür uzamaktadır. Daha yüksek yaş ortalamasına ait toplumumuzda inme önemli bir sağlık sorununa dönüşmüştür. İnme en önemli mortalite nedenleri arasındadır. Erişkinlerde ise sakatlık ve yeti kaybının en sık nedenidir.

Detay
Nöroloji

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar “TMS” ile tedavi edilebiliyor

Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji ve İnme Akut Tedavi Ünitesi’nden Prof. Dr. Talip Asil, Transkranyal Manyetik Stimülasyon(TMS) yönteminin avantajları hakkında bilgi verdi.

Detay
Nöroloji

Covid bazı hastalarda inme riskini 7-10 kat artırıyor

Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji ve İnme Akut Tedavi Bölümü’nden Prof. Dr. Talip Asil, COVID-19 virüsünün neden olduğu inme riskinden korunmak için şu bilgileri verdi.

Detay