Hekimlik Deneyimi

 • 2013 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2011 - Halen

  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 1995 - 2013

  MANUS EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 1992 - 1994

  V.K.V. AMERİKAN HASTANESİ El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Fellow - İstanbul / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2013

  PROFESÖR -

 • 2006

  DOÇENT -

 • 1985 - 1990

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 1979 - 1985

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi - İstanbul / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 9 makale.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 16 makale.
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 • Canniesburn Hospital’da, Flap Course, İskoçya,1994.
 • Brachial Plexus and Peripheral Nerve Surgery - Instructional Course- Köln, Germany, 1994.
 • AO International Hand & Wrist Course, 19-22 September 2004, Oberdorf, Switzerland.
 • The Presymposium Hand-On-Course of Brachial Plexus and Upper Extremity Nervous Anotomy, April 1st,Brussels, Belgium,2004.
 • Wrist Arthrocopy Basic Course, February 22nd and 23rd,Strasburg, France,2008.
 • Shoulder Arthroscopy Course October 28th and 29th,Strasbourg, 2008.
 • Yurtiçi ve yurtdışı 35’ten fazla mesleki eğitim kurs ve konferansa katılım.
Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Tabipler Birliği Derneği (TTBD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Federation of Europian Societes of Surgery of The Hand (FESSH)
 • International Federation of Societes of Surgery of The Hand (IFSSH)
 • European Federation Societes Microsurgery(EFSM)

Mesleki Ödüller ve Dereceler

 • 6. Milli El Cerrahi Kongresi (En İyi Klinik Çalışma Ödülü),Mehmet ALP, Levent Yalçın, Pınar Koçak. El-önkol cam kesilerinde anksiyete ve duygu durumu (1998).
 • 17.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (El ve Üst Ekstremite dalı” birincilik ve kongre en iyi sözlü sunum ödülü).Mehmet Alp, Tania Marur,Selman Demirci, Salih Murat Akın,Levent Yalçın.Musculus Pronator Teres’in innervasyon özellikleri(2001)

CANLI DESTEK