Hekimlik Deneyimi

 • 2018 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2013 - 2013

  CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ Fellow - İngiltere

 • 2013 - 2014

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2009 - 2017

  SAFA HASTANELER GRUBU Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2008 - 2009

  TATVAN ASKER HASTANESİ Genel Cerrahi Uzmanı - Van / Türkiye

 • 2006 - 2008

  VAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ - Van / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2018 - Halen

  DOÇENT - Türkiye

 • 2001 - 2006

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi - Diyarbakır / Türkiye

 • 1994 - 2000

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi - İstanbul / Türkiye

Diğer Hekimlik Bilgileri

Mesleki Yayınlar
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • ÇİFTCİ FATİH,ANUK TURGUT (2017).  İdiopatik granulomatöz mastit:Zor tanı ve yönetim.  Dicle Tıp Dergisi, 44(2), 167-174., Doi: DOI:10.5798/dicletip.319745 (Yayın No: 3621819)
 • ÇİFTCİ FATİH,ANUK TURGUT (2017).  Acute biliary pancreatitis in cholecystectomised patients. Kuzey Klinikleri Dergisi, 4(1), 73-76., Doi:  10.14744/nci.2017.08108 (Yayın No: 3521407)
 • ÇİFTCİ FATİH,ANUK TURGUT (2017).  First-Line Treatment in the Eradication of Helicobacter Pylori: where are we now?.  Advanced Research in Gastroenterology Hepatology(2), Doi:10.19080/ARGH.2017.02.555594 (Yayın No: 3447252)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  Differences in Thyroidectomy Outcomes Based on Surgical Method: A Comparison of Ligasure Precise, Harmonic Focus, and Traditional Methods.  Intenational Surgery, 101, 121-126., Doi: 10.9738/INTSURG-D-1500176.1 (Yayın No: 3447250)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  Unestimated disease epiploic appendagitis.  International Clinical and Expeimental Medicine, 9(1), 412-415. (Yayın No: 2630798)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Single Surgeon Experience with Repair of Occult Inguinal Hernias using the TAPP approach.  INTERNATIONAL SURGERY(INTSURG-D-15-00089R1) (Yayın No: 1557265)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Laparoscopic vs Mini incision Open Appendectomy.  World Journal Of Gastrointestinal Surgery, 27(7(10)), 267-272., Doi: 10.4240/wjgs.v7.i10.267 (Yayın No: 1577619)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  THE COMPARISON OF THE HARMONIC FOCUS SHEARS DEVICE WITH CONVENTIONAL CLAMP BINDING IN TOTAL THYROIDECTOMY.  International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(IJCEM0012246R1), 19266-19273. (Yayın No: 1557442)
 • ÇİFTCİ FATİH,Abdurrahman İbrahim,İBRAHİMOĞLU FARUK,Kılıç Gamze (2015).  EARLY STAGE QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF LAPAROSCOPIC VERSUS CONVENTIONAL INGUINAL
 • HERNIA REPAIR ON PHYSICAL ACTIVITY.  Chirurgia, 110(5/2015), 451-456. (Yayın No: 1557245)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Laparoscopic versus open inguinal hernia repair on patients over 75 years of age.  International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(6), 10016-10020. (Yayın No: 1541638)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Diagnosis and treatment of intestinal intussusception in adults  a rare experience for surgeons. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(6), 1000110005. (Yayın No: 1541637)
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM (2015).  A different disease extrasacrococcygeal pilonidal sinuses etiopathogenesis.  INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 8(7), 11567-11571. (Yayın No: 1541636)
 • ÇİFTCİ FATİH,SAKALLI ERDAL,ABDURRAHMAN İBRAHİM,GÜLER BURAK (2015).  Parathyroid function following total thyroidectomy using energy devices.  EUROPEAN ARCHIVES OF OTORHINO-LARYNGOLOGY(Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Jul 4), Doi: DOI 10.1007/s00405-0153704-8 (Yayın No: 1541635)
 • ÇİFTCİ FATİH,SAKALLI ERDAL,ABDURRAHMAN İBRAHİM (2015).  Total versus bilateral subtotal thyroidectomy for benign multi nodular goiter.  INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 8(3), 4596-4600. (Yayın No: 1541621)
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM,GİRGİN SADULLAH (2015).  The outcome of early laparoscopic surgery to treat acute cholecystitis  a single center experience. INTERNATIONAL
 • JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 8(3), 4563-4568. (Yayın No: 1541619)
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM,TOSUN MİRHAN,GÜRHAN BAŞ (2014).  A new approach oblique excision and primary closure in the management of acute pilonidal disease. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 7(12), 5706-5710. (Yayın No: 1541620)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM,TATAR ZEYNEP (2017).  The effect of corticosteroid treatment on bilateral idiopathic granulomatous mastitis.  ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, Doi: DOI: 10.5152/UCD.2015.2950 (Kontrol No: 1541639)
 • ÇİFTCİ FATİH,ANUK TURGUT,Tatar Zeynep (2017).  Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Malignite
 • tesbitinde ince iğne aspirasyon biopsisinin etkinliği.  Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 7(1), 35-39., Doi: 10.5505/kjms.2017.86094 (Kontrol No: 3521387)
 • Benek Suat,Kocakuşak Ahmet,Özer Bahri,Kızılkaya Mehmet Celal,Erözgen Fazilet,ÇİFTCİ FATİH,Aydın Hüsnü,Tatar Cihad (2015).  Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı. Haseki Tıp Bülteni(53), 225-228., Doi: 10.4274 (Kontrol No: 1545934)
 • ÇİFTCİ FATİH,GEDİK ERCAN,GİRGİN SADULLAH,ONAT SERDAR,TAÇYILDIZ İBRAHİM HALİL,KELEŞ CELALETTİN (2008).  The evaluation of 250 patients with thoracoabdominal injuries. Ulusal
 • Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 14(3), 231-238. (Kontrol No: 1541640)
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • ÇİFTCİ FATİH,TOSUN MİRHAN (2017).  Our experiences on Patients with sleeve gstrectomy.
 • 2.Bariatrik ve metabolik Cerrahi kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3672702)
 • ÇİFTCİ FATİH,ANUK TURGUT (2017).  Hemoroid Hastalğının Cerrahi Tedavisinde Ferguson Hemoroidektomi.  16.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3672728)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  Reflü cerrahisinde Laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulamamız  94 olguPP 03. 7.Ulusal Haseki Tıp Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2680505)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  İnguinal Heni Onarımında Laparoskopi  Teknikler arasında avantaj farklılığı var mı   Sözel Sunu 230. 20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2680500)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  idiopatik granulomatous mastitte tanı ve tedavi ikilemleriPS 1127.  20.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2680501)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  Geleneksel yöntem Ligasue precise ve Harmonic focus ile Benign Tiroid CerrahisiPS 0304.  20.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2680502)
 • ÇİFTCİ FATİH (2016).  Mini insizyon açık apendektomi ile Laparoskopik apendektomi Karşılaştırılması Sözel Sunu 216.  20.Ulusal Cerrahi Kongesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2677132)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  LAPAROSKOPİK YAPILAN AKUT KOLESİSTİTLERDE AÇIĞA GEÇİŞ ORANIMIZSB 028. 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1542571)
 • ÇİFTCİ FATİH,BENEK SUAT (2015).  KOLONOSKOPİ ESNASINDA GELİŞEN İATROJENİK KOLON PERFORASYONLARINA YAKLAŞIM PB 069.  12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542562)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  GENEL CERRAHİ SERVİSİMİZDE 3 YILLIK LAPAROSKOPİK İNGUİNAL HERNİ DENEYİMİMİZ  219 OLGU SB 092. 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1542566)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  VÜCUT AĞIRLIĞIYLA LAPAROSKOPİK NISSEN FUNDOPLİKASYON AMELİYATININ İLİŞKİSİ SB 049.  12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1542568)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  LAPAROSKOPİK NISSEN FUNDOPLİKASYON TECRÜBEMİZ  73 OLGU SB 048.
 • 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1542569)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  ALT GİS KANAMALARINDA KOLONOSKOPİNİN YERİ PB 093.  12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542559)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  AKUT KOLESİSTİTLERDE ERKEN VE GEÇ LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PB 126.  12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542555)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  LAPAROSKOPİK ZOR KOLESİSTEKTOMİ DE ANTEGRAD YAKLAŞIMIN ARTISI VAR MI  PB 125. 12. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542557)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  LAPAROSKOPİK FLOPPY NISSEN ROSSETTİ FUNDOPLİKASYONU ETKİNLİĞİ PB 134. 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542552)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  GİZLİ FITIK TESBİT ORANINDA NEREDEYİZ   SÖZELBİLDİRİ 093. 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1542564)
 • ÇİFTCİ FATİH,TOSUN MİRHAN (2015).  LAPAROSKOPİK İNGUİNAL HERNİ ONARIMI TEP  TAPP TERCİH YAPALIM MI SB 012. 12.ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1542572)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Tiroidektomiyi takiben hipokalsemi gelişimine ilişkin faktörlerP64.  7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542601)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Total Tiroidektomi sonrası tespit edilen Submandibuler Ektopik Tiroid dokusuP53.  7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542594)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  BENİGN TİROİD HASTALIKLARINDA GELENEKSEL YÖNTEM  LİGASURE PRECİSE VE HARMONİC FOCUS İLE TİROİD CERRAHİSİ P54.  7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542593)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Primer tiroid lenfoması  3 olgu sunumuP62. 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542600)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  İnsidental tiroid papiller mikrokanser insidensi ve histopatolojik süreçP57.
 • 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542598)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Gebelik ve Tiroid hastalıklarıP56.  7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542595)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Kanser sıklığı multınodüler guatr  da daha mı az P61. 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542599)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  Hipertiroidizm Total tiroidektomi sonrası komplikasyon riskini artırır mı P58. 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542596)
 • ÇİFTCİ FATİH (2015).  İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid nodüllerinde tanı oranlamasıP63.
 • 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ (/)(Yayın No:1542597)
 • ÇİFTCİ FATİH (2014).  İnvajinasyon usg tomo.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545952)
 • ÇİFTCİ FATİH,ÖNDER AKIN,KAPAN MURAT,GİRGİN SADULLAH (2014).  künt travma kolon yaralanma.
 • 19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545953)
 • ÇİFTCİ FATİH,Ermiş Yücel (2014).  Primer Akut Apendajitte Laparoskopi.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545947)
 • ÇİFTCİ FATİH (2014).  Güdük Apandisit Olgusu.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545950)
 • ÇİFTCİ FATİH (2014).  Mesleği Hekimlik olan Birisinde Nadir bir akut karın sebebi Portomezenterik ven trombozu.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545954)
 • ÇİFTCİ FATİH,TOSUN MİRHAN (2014).  Perfore apandisitte laparoskopik apendektomi güvenilirliği 2 cerrahın deneyimi .  19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545955)
 • ÇİFTCİ FATİH (2014).  İnkarsere amyand herni  apendektomi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545935)
 • ÇİFTCİ FATİH (2014).  Nadir akut karın nedeni çekum divertikül perforasyonu 2 olgu .  19.Ulusal
 • Cerrahi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1545949)
 • Diğer Yayınlar
 • ÇİFTCİ FATİH,BENEK SUAT,KEZER CEM (2016).  A RARE CAUSE OF MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION  A NEOPLASTICINTRA ABDOMINAL TESTIS. International Surgery (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2630805)
 • ÇİFTCİ FATİH,Abdurrahman İbrahim,Eren Abdülkadir (2016).  A rare cause of acute abdominal disease caecal diverticulum perforation  two case studies. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi DergisiTurkish Journal of Trauma  Emergency Surgery(UTD-59879), Doi: UTD-59879 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1557236)
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN iBRAHİM,TATAR ZEYNEP (2015).  Stump Appendicitis A Clinical Enigma. Chirurgia, 110(6), 562-564. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1765450)
 • ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM (2015).  Incarcerated amyand hernia. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 27(7), 47-51., Doi: 10.4240/wjgs.v7.i3.47 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1541623)
 • Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
 • Vaka Takdimi, ÇİFTCİ FATİH,BENEK SUAT,KEZER CEM (2016).  A RARE CAUSE OF MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION A NEOPLASTICINTRA ABDOMINAL TESTIS.  International Surgery (Yayın No: 2630805)
 • Vaka Takdimi, ÇİFTCİ FATİH,Abdurrahman İbrahim,Eren Abdülkadir (2016).  A rare cause of acute abdominal disease caecal diverticulum perforation  two case studies. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma  Emergency Surgery(UTD-59879), Doi: UTD-59879 (Yayın No: 1557236)
 • Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
 • Vaka Takdimi, ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN iBRAHİM,TATAR ZEYNEP (2015).  Stump Appendicitis A Clinical Enigma. Chirurgia, 110(6), 562-564. (Yayın No: 1765450)
 • Vaka Takdimi, ÇİFTCİ FATİH,ABDURRAHMAN İBRAHİM (2015).  Incarcerated amyand hernia.
 • World Journal of Gastrointestinal Surgery, 27(7), 47-51., Doi: 10.4240/wjgs.v7.i3.47 (Yayın No:1541623)
Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği, Üye, 2014
 • Travma Acil Cerrahi Derneği, Üye, 2016
 • İstanbul Cerrahi Derneği

CANLI DESTEK