Hekimlik Deneyimi

 • 2019 - Halen

  MEMORIAL HİZMET HASTANESİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı - İstanbul / Türkiye

 • 2018 - 2019

  ÖZEL GÜNGÖREN HASTANESİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı - İstanbul / Türkiye

Hekimlik Eğitimi

 • 2012 - 2018

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi - İstanbul / Türkiye

 • 2002 - 2008

  AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi - Azerbaycan

Diğer Hekimlik Bilgileri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 • Erişkin Aşılamasında Güncel Sorunlar, Denizli
 • Kemik ve Eklem İnfeksiyonlarına Yaklaşım, Antalya
 • Kronik Yara ve İnfeksiyonlarında Son Gelişmeler, Aydın
 • Antibiyotik Yönetimi Programları İzmir
 • XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya 
 • Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu Eskişehir
 • Ulusal Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Sempozyumu İstanbul 
 • İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu İstanbul 
 • Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu İstanbul
 • Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Temel Eğitim Programı İstanbul 
 • İlk adımda hasta yönetimi kursu İstanbul 
 •  Asistan ve Genc Uzman Hekimler, (AGUH) İstanbul
 • Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu İstanbul, 2013 
 • Nötropenik Ateşli Hastalarda Kritik Kararlar İstanbul
 • Klinik HIV/AlDS Sempozyumu İstanbul 
 • Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Oral Anliviral İlaç Direncinin Saptama ve Dirençle Baş Etme Yolları, Ankara
 • Temel EKG Kursu İstanbul
 • Biyoistatistik Kursu İstanbul 
 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği aylık bilimsel eğitim toplantıları, İstanbul

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği  
 • Türk Tabipler Birliği 
 • ESCMID (European  Society  of  Clinical Microbiology and Infectıous Diseases) 

CANLI DESTEK